Tuyển sinh KHÓA NGẮN HẠN

Tuyển sinh KHÓA NGẮN HẠN

  • Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
  • Trung tâm Tin học Ngoại ngữ
  • Liên hệ

1. Liên hệ các khóa đào tạo về Ứng dụng CNTT, Chứng chỉ ngoại ngữ

......................

2. Liên hệ các khóa Chức danh nghề nghiệp các ngành Tài nguyên và Môi trường