GDTX: Hội thảo kết hợp với đào tạo (Training Workshop) với chủ đề "Ứng dụng mô hình WRF dự báo khí tượng, thủy văn và chất lượng không khí".

GDTX: Hội thảo kết hợp với đào tạo (Training Workshop) với chủ đề "Ứng dụng mô hình WRF dự báo khí tượng, thủy văn và chất lượng không khí".
Ngày đăng: 26/04/2023 08:00:00:AM | 97
 Mục lục bài viết

  Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nâng cao kỹ năng sử dụng và ứng dụng mô hình WRF phục vụ dự báo khí tượng – khí hậu, thủy văn và lan truyền ô nhiễm không khí cho quy mô vùng hay khu vực cấp tỉnh, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên phối hợp với Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo kết hợp với đào tạo (Training Workshop) với chủ đề "Ứng dụng mô hình WRF dự báo khí tượng, thủy văn và chất lượng không khí".

  Hội thảo được tổ chức với mục tiêu là giới thiệu ứng dụng mô hình WRF, các bước thực hiện chạy trực tiếp mô hình WRF trên các máy tính workstation và khai thác kết quả từ mô hình WRF cho dự báo thời tiết, khí hậu, bão, chất lượng không khí.

  Thời gian tổ chức: 01 ngày, 05/5/2023 tại Hội trường A – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh, số 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM.

  Thông tin liên hệ đăng ký: Mr. Tuấn: 034.601.7026 hoặc Mr. Văn: 0983.738.347

  Ban Tổ chức

  Ghi chú

  - Đơn vị tổ chức bố trí các máy tính workstation cài đặt sẵn mô hình WRF để hướng dẫn thực hành tại chỗ cho đại biểu tham dự hội thảo

  - Trực tuyến trên nền tảng Zoom tại

  link: https://zoom.us/j/6948608885...

  ID: 694 860 8885

  password: 050523