Đại học chính quy

Đại học chính quy
Ngày đăng: 30/03/2023 16:14:00:PM | 3571
 Mục lục bài viết
  HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
  Là trường đại học công lập duy nhất phía Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh đã khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững và cùng thế giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu trên toàn cầu. 
  Với mục tiêu trở thành một trường đại học đạt chuẩn với sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên- môi trường, Chương trình đào tạo của Nhà trường được định hướng theo triết lý giáo dục Giáo dục toàn diện-Phát triển bền vững-Hội nhập quốc tế”Với phương châm giảng dạy “học đi đôi với hành” dựa trên giá trị cốt lõi “Sáng tạo, chất lượng, hiệu quả”. Nhà trường cam kết luôn đảm bảo một môi trường học tập năng động, hiện đại và sát nhất với thực tế.
  Với quan điểm đào tạo đáp ứng theo nhu cầu của xã hội, trong xu thế hội nhập và công nghiệp 4.0, chương trình đào tạo của Nhà trường thường xuyên cập nhật định hướng đào tạo “Đa ngành, Xuyên ngành”. Điều này giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp được trang bị đầy đủ kỹ năng nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và kiến thức xã hội, có thể đáp ứng tốt nhất yêu cầu của nhà tuyển dụng.
  ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC:
  Hiện nay, hệ đại học chính quy của Trường có 18 ngành đào tạo với hơn 8.000 sinh viên
  Hệ đào tạo đại học chính quy, tập trung với thời gian đào tạo từ 4 năm (cử nhân) và 5 năm (kỹ sư). Chương trình đào tạo gồm  03 học kỳ đầu tiên dành cho các môn chung của tất cả các khối ngành và các môn cơ bản cho từng khối ngành; các học kỳ còn lại dành cho các kiến thức cơ sở và chuyên môn cho chuyên ngành đào tạo.
  Năm 2021 Trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định công nhận đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
  Hiện nay, Trường đã có 07 chương trình đào tạo đại học đạt kiểm định đó là các ngành Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Công nghễ  kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin và Quản trị kinh doanh. Điều này khẳng định Nhà trường là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có uy tín đáp ứng yêu cầu về  chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc gia và định hướng khu vực, quốc tế.
  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
  Phòng Đào tạo, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
  Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP.HCM
  Số điện thoại: 028.399 16 415
  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  Đại học chính quy
  Bộ môn Quản lý Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-TĐHTHCM do Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ký ngày 09 tháng 01 năm 2012