Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải Y tế

Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải Y tế
Ngày đăng: 05/10/2023 16:04:00:PM | 324
 Mục lục bài viết

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải Y tế

  1. Thời gian khai giảng dự kiến: ngày 25 tháng 10 năm 2023.

  • Thời gian học:  1,5 ngày (một ngày rưỡi)
  • Buổi sáng: từ 08h00 – 11h30 (4 tiết)
  • Buổi chiều: từ 13h30 – 17h00 (4 tiết)
  • Hình thức học: trực tiếp và trực tuyến
  • Địa điểm học: tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM hoặc địa điểm khác theo tình hình thực tế.
  • Học phí dự kiến: 1.500.000 đ/Học viên/ Khóa học.
  • Chứng nhận: Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ “Kỹ thuật xử lý nước thải và vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải y tế”.

          2. Nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ:

  Thời gian

  Nội dung

  Sáng

  8h00 - 11h30

   

  • Giới thiệu các quy định pháp lý về xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải y tế;
  • Các thuật ngữ và thông số quá trình trong công nghệ xử lý nước thải;
  • Tổng quan về nguồn gốc, thành phần, tính chất của nước thải sinh hoạt, nước thải y tế;

  Chiều

  13h30 -17h00

  • Mô tả và vận hành các quá trình/công trình của công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải y tế.
  • Hướng dẫn kiểm soát quá trình và giải quyết sự cố trong các công trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải y tế;

  Sáng

  8h00 - 11h30

   

  • Thực hành tính toán kiểm tra các thông số vận hành công trình xử lý nước thải;
  • Lấy mẫu quan trắc và phân tích các thông số kiểm soát các quá trình xử lý;
  • Thảo luận nhóm và làm bài kiểm tra.

            3. Đăng ký khóa học:

           4. Thông tin liên hệ:

  Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh:

  Cô Đoàn Thị Thanh Nguyệt,

  Số điện thoại di động: 0933 388 127;

  Số điện thoại cơ quan:0283 991 0248.

  Chi tiết thông báo tại đây