Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Thông tin liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Thông tin liên hệ Trung tâm Ngoại ngữ Tin học

Chào mừng đến với
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ Tin học  là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ, trang bị cho người học những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết về ngoại ngữ và tin học nhằm đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chuẩn năng lực hiện hành.

Trong các năm qua Trung tâm đã tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, bồi dưỡng có trình độ tiếng Anh và tin học căn bản, ứng dụng và nâng cao cho người học của Trường; Tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, tin học theo chuẩn được quy định bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Văn phòng:    236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại:  028.39917254

Giám đốc: ThS. Nguyễn Quang Hưng

Website:  http://cfi.hcmunre.edu.vn/

Email của Giám đốc: nqhung@hcmunre.edu.vn

 

Kết quả thi Tin học
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn
Kết quả thi Ngoại ngữ
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
236B Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trường Đại Học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Văn phòng:    236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại:  028.39917254

Giám đốc: ThS. Nguyễn Quang Hưng

Website:  http://cfi.hcmunre.edu.vn/

Email của Giám đốc: nqhung@hcmunre.edu.vn

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

Bài viết liên quan
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn