Các tổ chức khoa học công nghệ và dịch vụ

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường

Trung tâm Tư vấn và dịch vụ Tài nguyên và Môi trường

Nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hỗ trợ công tác giảng dạy cho cán bộ giảng viên của trường. Sản xuất thử nghiệm về lĩnh vực Tài nguyên và Môi truờng nhằm nâng cao năng lực tư vấn, dịch vụ và chuyển giao công nghệ.
Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin - Thư viện

Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; có chức năng thu nhận, quản lý, cung cấp thông tin, tư liệu vê các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường.
Viện nghiên cứu và phát triển bền vững

Viện nghiên cứu và phát triển bền vững

Tổ chức quản lý đào tạo sau đại học và nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.