Đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn
Ngày đăng: 30/03/2023 16:15:00:PM | 427
Dữ liệu đang cập nhật...
Bài viết liên quan
Đại học chính quy
Bộ môn Quản lý Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-TĐHTHCM do Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ký ngày 09 tháng 01 năm 2012
Bài viết nổi bật
Đại học chính quy
Bộ môn Quản lý Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-TĐHTHCM do Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM ký ngày 09 tháng 01 năm 2012