GDTX: Thông báo khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc bản đồ

GDTX: Thông báo khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc bản đồ
Ngày đăng: 15/03/2023 13:00:00:PM | 102
 Mục lục bài viết

    Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo khai giảng các lớp Bồi dưỡng kiến thức về hoạt động đo đạc bản đồ, cụ thể như sau:

    Bài viết nổi bật