Tuyển Sinh

Tuyển Sinh

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Tên Tiếng Anh là Ho Chi Minh City University of Natural Resources and Environment-HCMUNRE) là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới, nằm trong hệ thống đại học công lập của Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở trình độ đại học, sau đại học,… từ trung ương, địa phương, doanh nghiệp. trải qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, Trường đã khẳng định được vị thế trong hệ thống giáo dục đại học đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong lĩnh vực công nghệ, quản lý tài nguyên, đảm bảo môi trường sạch cho phát triển bền vững và cùng thế giới ứng phó với các vấn đề biển đổi khí hậu trên toàn cầu.

Đào tạo sau đại học

Hiện nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có 05 ngành đào tạo trình độ thạc sỹ với 660 học viên. Thời gian học dao động từ 1,5 đến 2 năm tùy theo chương trình đại học của học viên, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.

Đào tạo đại học hệ chính quy

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đến nay, Trường có 19 ngành đang tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học; sinh viên được đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai. Triết lý và phương châm giáo dục hiện đại: Đào tạo con người toàn diện; Chương trình đào tạo luôn được cập nhập với hơn 30% chương trình đào tạo đã đạt kiểm định; Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác là những điểm sẽ đảm bảo cho sinh viên có những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM tự hào là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước trong đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên- môi trường, khoa học trái đất.

Đào tạo hệ vừa làm vừa học

Cùng với việc đào tạo hệ chính quy, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo hệ VLVH tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Đào tạo VLVH được tổ chức giảng dạy vào buổi tối và các ngày cuối tuần.

Đào tạo khóa học ngắn hạn

 

 

Tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Đến nay, Trường có 17 ngành đang tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học; sinh viên được đào tạo theo hình thức liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, gắn đào tạo với thực tiễn, với nghiên cứu – triển khai. Triết lý và phương châm giáo dục hiện đại: Đào tạo con người toàn diện; Chương trình đào tạo luôn được cập nhập với hơn 30% chương trình đào tạo đã đạt kiểm định; Đặc biệt chú trọng kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng làm việc theo nhóm và các kỹ năng cá nhân khác là những điểm sẽ đảm bảo cho sinh viên có những cơ hội việc làm tốt nhất sau khi ra trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM tự hào là cơ sở giáo dục hàng đầu của cả nước trong đào tạo, nghiên cứu về lĩnh vực tài nguyên- môi trường, khoa học trái đất.
Tuyển sinh ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC

Tuyển sinh ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC

Cùng với việc đào tạo hệ chính quy, Đ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo hệ VLVH tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương. Đào tạo VLVH được tổ chức giảng dạy vào buổi tối và các ngày cuối tuần.
Tuyển sinh THẠC SĨ - TIẾN SĨ

Tuyển sinh THẠC SĨ - TIẾN SĨ

Hiện nay, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có 05 ngành đào tạo trình độ thạc sỹ với 660 học viên. Thời gian học dao động từ 1,5 đến 2 năm tùy theo chương trình đại học của học viên, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.