Khoa

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo

Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo – trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chính thức trở thành Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải đảo theo Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 29 tháng 12 năm 2017. Trước đó Khoa là Bộ môn trực thuộc trường theo Quyết định số 2186/QĐ-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ký ngày 03 tháng 10 năm 2014.
Khoa Địa chất và Khoáng sản

Khoa Địa chất và Khoáng sản

Địa chất là môn khoa học cơ bản nghiên cứu về trái đất nhằm phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng, khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và phòng chống giảm thiểu các tai biến thiên nhiên. Hiện nay, hơn lúc nào hết, đang rất cần sự tham gia của các nhà địa chất để giải quyết các vấn đề trọng tâm như năng lượng, tài nguyên nước, tai biến thiên nhiên, tài nguyên khoáng sản, biến đổi khí hậu và địa kỹ thuật.
Khoa Môi trường

Khoa Môi trường

Khoa Môi trường có chức năng đào tạo các bậc học bao gồm: Thạc Sĩ (hệ tín chỉ Cao học hai năm), Kỹ Sư (hệ tín chỉ Đại học bốn năm), Cử Nhân (hệ tín chỉ Đại học bốn năm) chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Cấp thoát nước, Quá trình Thiết bị và Điều khiển nhằm phát triển nguồn nhân lực cho xã hội phục vụ trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, thích ứng và đáp ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, tiết kiệm và khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, định hướng phát triển kinh tế, xã hội và môi trường theo hướng bền vững như trọng trách của Bộ Tài nguyên và Môi trường giao.
Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin Địa lý

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin Địa lý

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ thế giới, ngành Kỹ Thuật Trắc Địa - Bản Đồ cũng đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Một mặt, công nghệ thông tin và công nghệ vệ tinh phát triển đã tạo ra những đột phá trong ngành đo đạc bản đồ. Công nghệ 3S (GIS, RS, GNSS) đã nâng vị thế của ngành, không chỉ là một khoa học truyền thống mà là một ngành hiện đại. Mặt khác, sự xuất hiện các phần mềm và công nghệ mới đã giảm mạnh nhu cầu lao động thủ công nhưng lại tăng cao nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Nói một cách khác, nhu cầu nhân lực không giảm nhiều về số lượng nhưng thay đổi về cơ cấu (giảm kỹ thuật viên phổ thông, tăng tính chuyên nghiệp)
Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Khoa Khí tượng, Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có truyền thống đào tạo ngành Khí tượng Thủy văn từ những năm đầu thành lập - 1976, đến nay đã có nhiều thế hệ sinh viên, học viên đang công tác và phục vụ trong lĩnh vực khí tượng thủy văn. -thủy văn-môi trường-thủy lợi...trên địa bàn cả nước. Kiểm toán là ngành mà xã hội đang rất cần, đặc biệt là đội ngũ cán bộ giỏi vì ngành này có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường đang được cả thế giới quan tâm nghiên cứu.
Khoa Khoa học đại cương

Khoa Khoa học đại cương

Khoa Khoa học đại cương có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai từ các khoa chuyên ngành khác nhau của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
Khoa Tài nguyên nước

Khoa Tài nguyên nước

Khoa Tài nguyên Nước là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng đào tạo chuyên ngành về lĩnh vực Tài nguyên Nước cho học viên ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; Tổ chức, triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực chuyên môn và liên quan đến Tài nguyên nước cùng các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

Kể từ khi thành lập tháng 8 năm 2008, Khoa Kinh Tế Tài nguyên và Môi trường đã không ngừng phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và quy mô đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản và Kinh tế tài nguyên và Môi trường.
Khoa Luật và Lý luận Chính trị

Khoa Luật và Lý luận Chính trị

Khoa Luật và Lý luận chính trị (Khoa) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (Trường). Khoa được thành lập trên cơ sở tiền thân là Tổ Bộ môn Mác-Lênin, tách ra từ Tổ Bộ môn Văn hoá khi thành lập Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 9 năm 2006, với đội ngũ ban đầu gồm có 05 cán bộ, giảng viên. Đến ngày 07 tháng 10 năm 2008, Tổ Bộ môn Mác-Lênin được nâng cấp và đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị. Từ ngày 29 tháng 12 năm 2017, theo Quyết định số 3479/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường, Khoa Lý luận chính trị đổi tên thành Khoa Luật và Lý luận chính trị như hiện nay. Khoa được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu Nhà trường.
Khoa Quản lý đất đai

Khoa Quản lý đất đai

Khoa Quản lý đất đai có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho ngành quản lý đất đai khu vực phía Nam.
Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Khoa Hệ thống Thông tin và Viễn thám

Khoa Hệ thống thông tin và Viễn thám là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức đào tạo ở các trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin, Hệ thống thống thông tin, Hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám (RS); và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.
Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Bộ môn Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tổ chức giảng dạy giảng dạy và cấp chứng chỉ về Giáo dục thể chất cho sinh viên đã đạt yêu cầu; thực hiện các hoạt động giáo dục khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.