Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Chào mừng đến với
Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Bài viết liên quan
Lễ ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2023 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM
Sáng ngày 11/7/2023, tại Hội trường A, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Mùa Hè Xanh năm 2023.
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM
028.38443006
info@hcmunre.edu.vn