Nguyên lý (HP2)

Nguyên lý (HP2)
Ngày đăng: 19/09/2023 11:00:00:AM | 211
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ (HP2)

  STT

  TÊN MÔN HỌC

  XEM CHI TIẾT

  1

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 ( 2020-2021)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  2

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2019-2020)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  3

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 LỚP HỌC LẠI CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ HÈ NĂM 2018-2019 

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  4

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  5

  ĐIỂM MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  6

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  7

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HOC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  8

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 + TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ II (2018-2019)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  9

  ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH 06, 07 THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  10

  BẢNG ĐIỂM TKHP HỌC LẠI MÔN NGUYÊN LÝ II CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GD TRONG HK II 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  11

  ĐIỂM HỌC LẠI HÈ MÔN NGUYÊN LÝ CB CỦA CN MAC-LE NIN 2 NĂM HỌC 2017-2018 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  12

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  13

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  14

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK2 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  15

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK2 (2017-2018)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  16

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HK2 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  17

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK2 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  18

  ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK2 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  19

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HKII  NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  20

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  21

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 LỚP HỌC LẠI CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  22

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ HÈ 2016-2017 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  23

  ẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CBCN MAC-LENIN 2 Ở CƠ SỞ 2 CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GD TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  24

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CBCN MAC-LENIN 2 Ở CƠ SỞ 2 CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GD TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  25

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CB CN MÁC- LENIN 2 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GD TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  26

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CB CN MÁC-LENIN 2 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GD TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  27

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CB CN MÁC-LENIN 2 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GD TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  28

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CB CN MÁC LENIN 2 CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GD TRONG HK II NĂM HỌC 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  29

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  30

  ẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GD TRONG HK II 2016-2017.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  31

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 CỦA CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GD TRONG HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  32

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HK II 2016-2017 CỦA CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY 

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  33

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HK II 2016-2017 CỦA CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY 

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  34

  ẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HỌC KỲ I 2016-2017 CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  35

  BẢNG ĐIỂM CHẤM PHÚC KHẢO MÔN NGUYÊN LÝ 2 TRONG HỌC KỲ II 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  36

  BẢNG ĐIÊM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ CĐ ĐH LỚP HỌC LẠI THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GD TRONG HK III 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  37

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GIẢNG DẠY TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  38

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GD TRONG HK II 2015-2016 (BẢN ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG MỚI NHẤT 22.6.2016)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  39

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GD TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  40

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 VÀ ĐH 02 HỌC GHÉP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 Ở CS2

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  41

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  42

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 CỦA CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GD TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  43

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  44

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÁC LỚP CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  45

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH 04 CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GD TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết
  46

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 2 HỆ ĐH LỚP HỌC LẠI CỦA CÔ TRẦN THỊ LIÊN GD TRONG HK II 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết