Pháp luật đại cương

Pháp luật đại cương
Ngày đăng: 19/09/2023 11:01:00:AM | 60
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

  STT

  TÊN MÔN HỌC

  XEM CHI TIẾT

  1

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_09 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY HỌC KỲ I (2020-2021)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  2

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_09 THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1(2020-2021)

  09_ĐH_QLTN1    

  09ĐH_QLTN2    

  09_ĐH_QLTN3   

  09_ĐH_QTKD1   

  09_ĐH_QTKD2    

  09_ĐH_QTKD3   

  09_ĐH_QTKD4    

  09_ĐH_QTKD5   

  09_ĐH_QTKD6    

  3

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 (2019-2020)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  4

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Thời gian thắc mắc về điểm đến hết 16h ngày 10/01/2020.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết

  Điểm lớp 05ĐH_TV    

  Điểm lớp 05ĐH_KT    

  Điểm lớp 07ĐH_HTTT    

  5

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP KHÓA 08 THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HKI NĂM HỌC 2019-2020

  Thời gian thắc mắc về điểm đến hết 16h ngày 13/01/2020.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  6

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ HÈ 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  7

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và lý luận chính trị đến hết ngày 20/06/2019.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  8

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HK2 NĂM HỌC 2018-2019

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và lý luận chính trị đến hết ngày 07/06/2019.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  9

  ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_06 THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  10

  ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP 05ĐH_CTN1,2 ;05ĐH_TNN1,2 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  11

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GD TRONG HK I NĂM HỌC 2018-2019

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và Lý luận chính trị đến hết 15h00 ngày 28/01/2019. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  12

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GD TRONG HK I NĂM HỌC 2018-2019

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và Lý luận chính trị đến hết 15h00 ngày 28/01/2019. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  13

  BẢNG ĐIÊM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HK I 2018-2019

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì liên hệ trực tiếp giảng viên hoặc văn phòng khoa để được giải quyết từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/12/2018. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  14

  ĐIỂM HỌC LẠI HÈ MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG NĂM HỌC 2017-2018 THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và Lý luận chính trị đến hết 17h00 ngày 10/09/2018. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  15

  ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LỚP 06ĐH_ĐC CÔ TRẦN THỊ NGỌC HOA GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và Lý luận chính trị đến hết 16h ngày 29/06/2018.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  16

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LỚP 06ĐH_ĐC CÔ TRẦN THỊ NGỌC HOA GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  17

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_04 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì liên hệ văn phòng khoa Lý luận chính trị đến hết 16h ngày  31/01/2018.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  18

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_06,04 CÔ TRẦN THỊ NGỌC HOA GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  15/01/2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc về điểm thì phản hồi trực tiếp về văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 16h ngày 23/01/2018.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  19

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LỚP 06ĐH_QLDD5_CS2 CÔ VŨ THỊ HẠNH THU GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  09/01/2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có gì thắc mắc về điểm thì liên hệ văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 16h ngày 19/01/2018.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  20

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_06 CÔ VŨ THỊ HẠNH THU GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  09/01/2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có gì thắc mắc về điểm thì liên hệ văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 16h ngày 19/01/2018.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  21

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH_06 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  28/12/2017

  Sinh viên vào xem điểm có gì thắc mắc về điểm thì liên hệ văn phòng khoa Lý luận chính trị đến hết 16h ngày 09/01/2018.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải  quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  22

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH 06 THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  21/12/2017

  Sinh viên vào xem điểm có gì thắc mắc về điểm thì phản hồi về văn  phòng khoa Lý luận chính trị dến hết 16h ngày 03/01/2018.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  23

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LỚP ĐH 04 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  21/12/2017

  Sinh viên vào xem điểm có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Lý luận chính trị hoặc phản hồi trực tiếp cho Giảng viên giảng dạy đến hết 16h ngày 26/12/2017.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  24

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG LỚP HỌC LẠI THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HK1 2017-2018

  12/12/2017

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi trực tiếp cho giảng viên giảng dạy trước 16h ngày 15/12/2017.Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.  

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  25

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH 06 CÔ VŨ THỊ HẠNH THU GIẢNG DẠY TRONG HKI NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  26

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH 06 + 04 CÔ TRẦN THỊ NGỌC HOA GIẢNG DẠY TRONG HKI NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  27

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH 06 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  28

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH 06 THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  29

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ HÈ 2016-2017 CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY

  16/08/2017

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi trực tiếp cho giảng viên giảng dạy đến hết 16h00 ngày 23/08/2017. Qua thời gian trên mọi thắc mắc khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  30

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ NGỌC HOA GD TRONG HK II 2016-2017

  10/07/2017

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi về văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 16h00 ngày 17/07/2017. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  31

  KẾT QUẢ THI BỔ SUNG MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG + NGUYÊN LÝ 1 TRONG ĐỢT THI HK II 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  32

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP CÔ VŨ THỊ HẠNH THU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I2016-2017

  06/01/2017

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Lý luận Chính trị đên hết 16h00 ngày 12/01/2017. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  33

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP 05ĐH CÔ TRẦN THỊ NGỌC HOA GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  06/01/2017

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 16h00 ngày 12/01/2017. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  34

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP 05DH, CÁC LỚP HỌC LẠI CỦA THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY TRONG HK I 2016-2017

  04/01/2017

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi về văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 16h00 ngày 11/01/2017. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  35

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP CÔ VŨ THỊ HẠNH THU GD TRONG HỌC KỲ I 2016-2017 Ở CS2

  05/12/2016

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi trực tiếp cho giảng viên giảng dạy hoặc về văn phòng khoa Luận Chính trị đến hết 17h00 ngày 09/12/2016. Sau thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  36

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG CÁC LỚP ĐH 05, LỚP HỌC LẠI TRONG HK I 2016-2017 CỦA GV ĐẶNG HOÀNG VŨ GIẢNG DẠY

  29/11/2016

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Lý luận Chính trị đến hết 17h00 ngày 06/12/2016. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  37

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỆ ĐH CỦA CÔ VŨ THỊ HẠNH THU GD TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 TẠI CS2

  24/06/2016

  - SINH VIÊN VÀO XEM ĐIỂM NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ PHẢN HỒI VỀ VĂN PHÒNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẾN HẾT 17H00 NGÀY 30/06/2016. QUA THỜI GIAN TRÊN MỌI THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN KHOA SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  38

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỆ ĐH KHÓA 04 CỦA CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016

  13/06/2016

  - SINH VIÊN XEM ĐIỂM NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ PHẢN HỒI VỀ VĂN PHÒNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  HOẶC PHÚC KHẢO LẠI LIÊN HỆ PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẾN HẾT NGÀY 20/06/2016. QUA THỜI GIAN TRÊN MỌI THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN KHOA SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  39

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỆ ĐH 04 CỦA CÔ VÕ ĐÌNH QUYÊN DI GD TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016

  19/04/2016

  - SINH VIÊN XEM ĐIỂM NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ THÌ PHẢN HỒI TRỰC TIẾP VỚI GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY HOẶC VỀ VĂN PHÒNG KHOA. HẠN CUỐI ĐẾN HẾT 17H00 NGÀY 29/04/2016. QUA THỜI GIAN TRÊN MỌI THẮC MẮC CỦA SV KHOA SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT,

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  40

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG HỆ CĐ LỚP HỌC LẠI TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016 CỦA THẦY ĐẶNG HOÀNG VŨ GD

  11/04/2016

  - SINH VIÊN VÀO XEM ĐIỂM NẾU CÓ THẮC MẮC THÌ PHẢN HỒI VỀ VĂN PHÒNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ ĐẾN HẾT 17H00 NGÀY 18/04/2016. QUA THỜI GIAN TRÊN MỌI THẮC MẮC CỦA SINH VIÊN KHOA SẼ KHÔNG GIẢI QUYẾT.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết