Nguyên lý (HP1)

Nguyên lý (HP1)
Ngày đăng: 19/09/2023 10:32:00:AM | 69
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ (HP1)

  STT

  TÊN MÔN HỌC

  XEM CHI TIẾT

  1

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 VÀ TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 (2020-2021)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  2

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ CBCN MÁC - LÊNIN 1 + 2 CÁC LỚP CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  3

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  4

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ HÈ 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  5

  BẢNG ĐIỂM TKHP NGUYÊN LÝ I CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GD TRONG HK I NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  6

  ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ I CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GIẢNG DẠY TRONG HK I NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  7

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ CB CN MAC LENIN HP1 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK I NĂM HỌC 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  8

  ĐIỂM HỌC LẠI HÈ MÔN NGUYÊN LÝ CB CN MAC-LENIN 1 NĂM HỌC 2017-2018 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  9

  KẾT QUẢ THI BỔ SUNG MÔN NGUYÊN LÝ 1 HK1 NĂM HỌC 2017-2018 CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GIẢNG DẠY THI NGÀY 26/01/2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  10

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH_06 THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HKI NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  11

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  12

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 LỚP 06ĐH_QLDD5 VÀ LỚP HỌC GHÉP (CS2) CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  13

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  14

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH_06 CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  15

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP 06_ĐH CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  16

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 LỚP ĐH 06 CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  17

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  18

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 LỚP HỌC LẠI CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HK1 (2017-2018)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  19

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  20

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  21

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 VÀ LỊCH THI CÁC LỚP HỌC LẠI TRONG HK1 (2017-2018) CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  22

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  23

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  24

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  25

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 06 CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  26

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP HỌC LẠI HÈ 2016-2017 CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  27

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP HỌC LẠI HÈ 2016-2017 THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  28

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HỌC KỲ I 2016-2017 CỦA CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  29

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 HỆ DH 05 CÁC LỚP CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  30

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH 05 CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG HOA GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  31

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP 05 ĐH THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  32

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 1 HỆ ĐH 05 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  33

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 1 HỆ ĐH 05 CÁC LỚP CÔ LÊ THỊ THANH THÚY GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  34

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP 05 ĐH CÔ PHẠM HỮU THANH NHÃ GD TRONG HK I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  35

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK I 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  36

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GD TRONG HK I NĂM HỌC 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  37

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GD TRONG HK I NĂM HỌC 2016-2017

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  38

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ 1 CÁC LỚP ĐH KHÓA 05 TRONG HK I 2016-2017 CỦA GV PHẠM HỮU THANH NHÃ GIẢNG DẠY

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  39

  BẢNG ĐIỂM TKHP MÔN NGUYÊN LÝ 1 HỆ CĐ ĐH LỚP HỌC LẠI THẦY NGUYỄN TRỌNG LONG GD TRONG HK III 2015-2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  40

  BẢNG ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN LỚP HỌC LẠI NGUYÊN LÝ 1 TRONG HK II NĂM HỌC 2015-2016 CỦA GV PHẠM HỮU THANH NHÃ

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết