Đường lối ĐCSVN

Đường lối ĐCSVN
Ngày đăng: 19/09/2023 11:02:00:AM | 177
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  STT

  TÊN MÔN HỌC

  XEM CHI TIẾT

  1

  Điểm TKHP môn Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam ĐH_06 học kỳ 2 năm học 2020-2021

  THẦY VINH-CÔ HIẾU_Điểm HP_ĐLCMCĐCSVN_HOC KỲ II_2020-2021   

  THẦY VINH_ĐIỂM HP_ĐLCMĐSVN_HỌC KỲ II_ 2020-2021_ĐLCM_QLĐĐ   

  BẢNG ĐIỂM HỌC PHẦN HỌC KỲ II_ĐH_06_CÔ LAN   

  2

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ II (2019-2020)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  3

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯƠNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ II (2019-2020)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  4

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐCSVN CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY HỌC KỲ II (2019-2020)

  Điểm các lớp 05ĐH_QT, QB, QH, QĐ1 

  Điểm các lớp 05ĐH_CTN1,2    

  Điểm các lớp 05ĐH_KTMT1,2,3,4; 05ĐH_HTTT    

  5

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP ĐH_05 CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  6

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP 07ĐH_CNTT1,2,3,4 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

  03/01/2020

  Thời gian thắc mắc về điểm đến hết 16h ngày 16/01/2020.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  7

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN LỚP 05ĐH_BĐKH THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

  02/01/2020

  Thời gian thắc mắc về điểm đến hết 16h ngày 10/01/2020.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  8

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ HÈ 2018-2019

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  9

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  19/06/2019

  Sinh viê vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phải hồi về văn phòng khoa Luật và lý luận chính trị đến hết ngày 28/06/2019.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  10

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  19/06/2019

  Sinh viê vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phải hồi về văn phòng khoa Luật và lý luận chính trị đến hết ngày 28/06/2019.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  11

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCS VIỆT NAM LỚP 05ĐH_KTDC1 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019) 

  17/06/2019

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và lý luận chính trị đến hết ngày 27/06/2019.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  12

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN CÁC LỚP CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 2 (2018-2019)

  13/06/2019

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và lý luận chính trị đến hết ngày 25/06/2019.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  13

  ĐIỂM HỌC LẠI HÈ MÔN ĐƯỜNG LỐI CMĐCSVN NĂM HỌC 2017-2018 THẦY HỒ NGỌC VINH GIẢNG DẠY

  06/09/2018

  - Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và Lý luận chính trị đến hết 17h00 ngày 10/09/2018. Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  14

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN LỚP CÔ ĐINH THỊ KIM LAN GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  03/07/2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi trực tiếp về văn phòng khoa Luật và Lý luận Chính trị đến hết 16h ngày 13/07/2018.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  15

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN CÁC LỚP THẦY NGUYỄN TIẾN HỮU GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  03/07/2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi trực tiếp về văn phòng khoa Luật và Lý luận Chính trị đến hết 16h ngày 13/07/2018.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  16

  ĐIỂM TKHP MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN CÁC LỚP CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  02/07/2018

  Sinh viên vào xem điểm nếu có thắc mắc gì về điểm thì phản hồi về văn phòng khoa Luật và Lý luận Chính trị đến hết 16h ngày 13/07/2018.

  Qua thời gian trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  17

  BẢNG ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCSVN CÁC LỚP ĐH_05 CÔ VÕ THỊ HỒNG HIẾU GIẢNG DẠY TRONG HKII NĂM HỌC 2017-2018

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  18

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  19

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  20

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  21

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  22

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  23

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  24

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  25

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  26

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  27

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  28

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  29

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  30

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  31

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  32

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  33

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  34

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  35

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  36

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  37

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  38

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  39

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  40

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN

  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

  Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Tp. HCM

  028.38443006