Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học
Ngày đăng: 19/09/2023 10:54:00:AM | 21
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN CHŨ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

  STT

  TÊN MÔN HỌC

  XEM CHI TIẾT

  1

  ĐIỂM TKHP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC CÁC LỚP CÔ TRẦN THỊ LIÊN GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 (2019-2020)

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  2

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  3

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  4

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  5

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  6

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  7

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  8

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  9

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  10

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  11

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  12

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  13

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  14

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  15

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  16

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  17

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  18

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  19

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  20

   

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết