Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
02/12/2020

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc Tạm ngưng các hoạt động đào tạo tại Cơ sở Biên hòa
03/08/2020

Thông báo về việc Tạm ngưng các hoạt động đào tạo tại Cơ sở Biên hòa

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
03/08/2020

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
31/07/2020

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc đi học trở lại của toàn bộ sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19
12/05/2020

Thông báo về việc đi học trở lại của toàn bộ sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19
06/05/2020

Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc quy định thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi SV nhập học sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19
29/04/2020

Thông báo về việc quy định thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi SV nhập học sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.
29/04/2020

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.
28/04/2020

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Thông báo về việc triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19
13/04/2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại TĐH TNMT TP. HCM cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020
13/04/2020

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại TĐH TNMT TP. HCM cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo (số 8) về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COvid-19 và một số biện pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường
27/03/2020

Thông báo (số 8) về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COvid-19 và một số biện pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường