Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức - Sự Kiện

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!
23/12/2022

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM!

Chương trình "Ngàn lời tri ân"
23/12/2022

Chương trình "Ngàn lời tri ân"

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh năm 2022 và đề xuất các giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh năm 2023
23/12/2022

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh năm 2022 và đề xuất các giải pháp, phương hướng nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn tuyển sinh và tuyển sinh năm 2023

Hội thảo học thuật “Nghiên cứu sản xuất khí hydro từ tảo biển thông qua quá trình kết hợp giữa lên men tối (dark fermentation) và tế bào điện phân sinh học (microbial electrolysis cell)”
21/12/2022

Hội thảo học thuật “Nghiên cứu sản xuất khí hydro từ tảo biển thông qua quá trình kết hợp giữa lên men tối (dark fermentation) và tế bào điện phân sinh học (microbial electrolysis cell)”

Hội thảo học thuật “Sản sinh Mê tan sinh học từ điện trong môi trường không có chất nền hữu cơ”
20/12/2022

Hội thảo học thuật “Sản sinh Mê tan sinh học từ điện trong môi trường không có chất nền hữu cơ”

Thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16.CT-TTg ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ
08/07/2022

Thông báo về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16.CT-TTg ngày 31-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về việc Phương án Phòng, chống dịch Covid-19_TĐH TNMT TPHCM
10/05/2022

Thông báo về việc Phương án Phòng, chống dịch Covid-19_TĐH TNMT TPHCM

Thông báo về việc thực hiện quản lý việc vào, ra khuôn viên trường để thực hiện kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
05/10/2021

Thông báo về việc thực hiện quản lý việc vào, ra khuôn viên trường để thực hiện kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc điều chỉnh kiểm soát biện pháp Phòng chống dịch ban hành
04/10/2021

Thông báo về việc điều chỉnh kiểm soát biện pháp Phòng chống dịch ban hành

Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ VC, NLĐ và người học tại Trường trong thời gian chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19
19/08/2021

Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ VC, NLĐ và người học tại Trường trong thời gian chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19

Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ HV, SV, VC, NLĐ trong hời gian chiu ảnh hưởng của dịch Covid-19
17/08/2021

Thông báo về việc thành lập tổ hỗ trợ HV, SV, VC, NLĐ trong hời gian chiu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và các hoạt động học tập 2020-2021 và KH đào tạo HK1 2021-2022
14/07/2021

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo và các hoạt động học tập 2020-2021 và KH đào tạo HK1 2021-2022