Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo về việc học viên và sinh viên đi học tập trung trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19
25/02/2021

Thông báo về việc học viên và sinh viên đi học tập trung trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo về việc hoãn kế hoạch nhập học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường
17/02/2021

Thông báo về việc hoãn kế hoạch nhập học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu và một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19
29/01/2021

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo về việc chi trả hỗ trợ 10% Covid
02/12/2020

Thông báo về việc chi trả hỗ trợ 10% Covid

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
02/12/2020

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc Tạm ngưng các hoạt động đào tạo tại Cơ sở Biên hòa
03/08/2020

Thông báo về việc Tạm ngưng các hoạt động đào tạo tại Cơ sở Biên hòa

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh
03/08/2020

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19
31/07/2020

Thông báo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc đi học trở lại của toàn bộ sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19
12/05/2020

Thông báo về việc đi học trở lại của toàn bộ sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19
06/05/2020

Thông báo về việc đi học trở lại của sinh viên ĐHCQ sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19

Thông báo về việc quy định thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi SV nhập học sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19
29/04/2020

Thông báo về việc quy định thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh khi SV nhập học sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.
29/04/2020

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.