Thông báo v/v đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ hè năm học 2021-2022 các môn thuộc khoa Luật và Lý luận chính trị

Thông báo v/v đăng ký học lại, học cải thiện học kỳ hè năm học 2021-2022 các môn thuộc khoa Luật và Lý luận chính trị
Ngày đăng: 26/04/2022 00:00:00:AM | 87
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO

  V/v đăng ký học lại, học cải thiện trong học kỳ hè năm học 2021-2022

  Các môn học thuộc Khoa Luật và Lý luận chính trị

  Khoa Luật và Lý luận chính trị thông báo cho các bạn sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trong học kỳ hè năm học 2021-2022 các môn sau:

  • Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 1;
  • Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 2;
  • Tư tưởng Hồ Chí Minh;
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Pháp luật đại cương;
  • Triết học Mác- Lênin;
  • Kinh tế chính trị Mác – Lênin;
  • Chủ nghĩa xã hội khoa học;
  • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.

  - Sinh viên nộp đơn trực tiếp tại khoa Luật và Lý luận chính trị

  - Cần hỗ trợ, thắc mắc sinh viên liên hệ:  Cô Yến SĐT : 0978172456 

      Email: lnyen@hcmunre.edu.vn

  - Thời gian nhận đơn từ 26/04 đến hết ngày 04/05/2022.

  * Ghi chú: Khoa chỉ mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký học, đóng tiền học phí theo quy định của Nhà trường.Qua thời gian trên khoa sẽ không giải quyết các trường hợp chậm trễ.

   

                                                          Trân trọng thông báo.