Thông báo đăng ký học ghép trong học kỳ 1 năm học 2021-2022

Thông báo đăng ký học ghép trong học kỳ 1 năm học 2021-2022
Ngày đăng: 31/08/2021 00:00:00:AM | 25
 Mục lục bài viết

  Khoa Luật và Lý luận chính trị thông báo thời gian nhận đơn học ghép trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 như sau:

  - Sinh viên làm đơn và gửi Email cho Giảng viên giảng dạy lớp mình đăng ký học ghép.

  - Thời gian nộp đơn: từ ngày 01/9 đến hết ngày 10/9/2021

  -  Email của Giảng viên giảng dạy :

  1. TS. Hồ Ngọc Vinh ( Email: hnvinh@hcmunre.edu.vn)

  2. TS. Nguyễn Thị Hồng Hoa ( Email:  nthhoa@hcmunre.edu.vn)

  3.ThS. Phạm Hữu Thanh Nhã ( Email:  phtnha@hcmunre.edu.vn)

  4. ThS. Nguyễn Trọng Long ( Email:  ntlong@hcmunre.edu.vn)

  5.ThS. Đặng Hoàng Vũ ( Email:  dhvu@hcmunre.edu.vn)

  6.ThS. Nguyễn Thị Ngọc ( Email:  ntngoc_llct@hcmunre.edu.vn)

  7.ThS. Trần Thị Liên ( Email: ttlien@hcmunre.edu.vn)

  8. ThS. Võ Thị Hồng Hiếu ( Email:  vthhieu@hcmunre.edu.vn)

  9. ThS. Lê Thị Thanh Thúy ( Email:  lttthuy@hcmunre.edu.vn)

  10. TS.  Đinh Thị Kim Lan ( Email:  landtk@hcmunre.edu.vn)

  Lưu ý: - Nếu có thắc mắc gì thì liên hệ Cô Yến ( Sđt: 0978172456)

              - Qua thời gian nhận đơn trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.