THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Ngày đăng: 31/08/2020 00:00:00:AM | 70
 Mục lục bài viết

    - Khoa sẽ tiếp nhận đơn học ghép học kỳ 2 năm học 2019-2020

    - Thời gian nhận đơn: từ ngày 30/12/2019 đến hết 16h ngày 10/01/2020.

    Lưu ý: 

        * Khoa chỉ nhận đơn đã có chữ ký của giảng viên giảng dạy.

        * Qua thời gian nhận đơn trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.