THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC HÈ (HỌC LẠI) NĂM HỌC 2018-2019

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC HÈ (HỌC LẠI) NĂM HỌC 2018-2019
Ngày đăng: 20/05/2019 00:00:00:AM | 77
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC HÈ (HỌC LẠI) NĂM 2019

   

  Thực hiện quy định của Nhà trường và nhu cầu của sinh viên, Khoa Luật và Lý luận chính trị thông báo về kế hoạch mở lớp học hè (học lại) năm 2019, như sau:

  1. Các môn học dự kiến mở lớp:
  • Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 1;
  • Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 2;
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh;
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Pháp luật đại cương.
  1. Thời gian nhận đơn học hè (học lại) của sinh viên:

            Từ thứ 2 ngày 20/5/2019 đến thứ 2 ngày 27/5/2019

  1. Thời gian sinh viên đóng tiền học phí tại phòng Kế hoạch – Tài chính:

  Từ ngày 28/5/2019 đến ngày 05/6/2019.

  1. Thời gian học dự kiến: trong tháng 6 hoặc tháng 7/2019
  2. Địa điểm học:
  • Tại trụ sở số 236B Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TPHCM.
  • Tại Cơ sở 91 Nguyễn Chí Thanh, phường 11, quận 5
  1. Người liên hệ: Cô Lương Ngọc Yến, Thư ký khoa tiếp nhận, giải quyết sự vụ liên quan (ĐT: 0978172456,   Email: lnyen@ hcmunre.edu.vn)

  * Ghi chú: Khoa chỉ mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký học, đóng tiền học phí theo quy định của Nhà trường.

  Trên đây là thông báo về kế hoạch mở lớp học hè (học lại) năm 2019 của khoa Luật và lý luận chính trị, Khoa thông báo để sinh viên biết và liên hệ.

  Trân trọng ./.

                                                                                         TRƯỞNG KHOA

                                                         

                                                                                                 (Đã ký)

   

                                                                                           Hồ Ngọc Vinh