THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021
Ngày đăng: 05/06/2021 00:00:00:AM | 35
 Mục lục bài viết

  Khoa Luật và Lý luận chính trị thông báo cho các bạn sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện trong học kỳ hè các môn sau:

  • Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 1;
  • Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin 2;
  • Tư Tưởng Hồ Chí Minh;
  • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
  • Pháp luật đại cương.
  • Triết học Mác- Lênin
  • Kinh tế chính trị Mác - Lênin
  • Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

  - Do tình hình dịch bệnh đang rất phức tạp nên khoa sẽ không trực tiếp nhận đơn.

  - Các bạn tổng hợp và gửi danh sách File Excel theo từng môn gửi về địa chỉ Email: lnyen@hcmunre.edu.vn ( nếu có thắc mắc các bạn liên hệ Cô Yến, SĐT: 0978172456)

  Thời gian nhận danh sách từ 05/06 đến hết ngày 11/06/2021.

  * Ghi chú: Khoa chỉ mở lớp khi có đủ số lượng sinh viên đăng ký học, đóng tiền học phí theo quy định của Nhà trường.Qua thời gian trên khoa sẽ không giải quyết các trường hợp chậm trễ.

  Trân trọng./.