THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018
Ngày đăng: 19/09/2023 17:22:41:PM | 78
 Mục lục bài viết

    THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC LẠI MỞ RIÊNG TRONG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

    - Sinh viên cập nhật lịch học từng môn theo thời khóa biểu (đính kèm bên dưới)

    - Sinh viên liên hệ đóng học phí tại phòng Kế hoạch Tài chính. Hạn cuối đến 17h00 ngày 19/11/2017. Qua thời gian trên khoa sẽ chốt danh sách lớp và không giải quyết thêm các trường hợp các trường hợp chẫm trễ. (Danh sách lớp được đính kèm ở mục "Danh sách lớp"  trang web khoa LLCT).

    Lưu ý: Những trường hợp đã có tên trong danh sách mà không đóng học phí, khoa sẽ lưu lại và không giải quyết nhận đơn học lại ở những lần tiếp theo.

      Xem chi tiết >>