THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP (ĐỢT 1) TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP (ĐỢT 1) TRONG HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
Ngày đăng: 30/08/2020 00:00:00:AM | 91
 Mục lục bài viết

    - Khoa sẽ tiếp nhận đơn học ghép ( đợt 1) trong học kỳ 1 năm học 2020-2021

    - Thời gian nhận đơn: từ 07/09/2020 đến 16h ngày 18/09/2020.

    Lưu ý:

           * Khoa chỉ nhận đơn đã có chữ ký của giảng viên giảng dạy.

           * Qua thời gian nhận đơn trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.