THÔNG BÁO LỊCH HỌC LẠI MÔN NGUYÊN LÝ 2 CÔ NGUYỄN THỊ NGỌC GIẢNG DẠY TRONG HK1 NĂM HỌC 2017-2018