THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2017-2018 (NEW)