THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP CÁC MÔN TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 

THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP CÁC MÔN TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 
Ngày đăng: 04/05/2018 00:00:00:AM | 112
 Mục lục bài viết

  THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN HỌC GHÉP CÁC MÔN TRONG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 

  - Khoa sẽ tiếp nhận đơn học ghép các môn trong Học kỳ II năm học 2017-2018:

       + Đường lối CM của ĐCSVN;

       + Tư tưởng Hồ Chí Minh;

       + Nguyên lý cơ bản của CN Mác LêNin 2;

       + Pháp luật đại cương.

  - Thời gian nhận đơn: từ ngày 02/01/2018 đến hết 17h ngày 12/01/2018.

  - Địa điểm: văn phòng khoa Lý luận chính trị.

  * Qua thời gian nhận đơn trên mọi thắc mắc của sinh viên khoa sẽ không giải quyết.