ThS. NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN

ThS. NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN
Ngày đăng: 26/06/2023 14:28:00:PM | 53
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng Viên

  Chuyên ngành: Khoa học máy tính

  Email: nguyenntt@hcmunre.edu.vn

  Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa quốc gia Saint Petersburg, LB Nga

  Học phần giảng dạy: Cơ sở dữ liệu, Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  Sách, giáo trình, công trình: 03 bài báo trên tạp chí/kỷ yếu