ThS. ĐẶNG ĐỨC TRUNG

ThS. ĐẶNG ĐỨC TRUNG
Ngày đăng: 26/06/2023 14:25:00:PM | 41
 Mục lục bài viết

    Chức vụ: Giảng Viên, Phó trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm (Phụ trách)

    Chuyên ngành: Khoa học máy tính

    Email: ddtrung@hcmunre.edu.vn

    Nơi đào tạo: Học viện kỹ thuật quân sự

    Học phần giảng dạy: Mạng máy tính, Hệ điều hành, Công nghệ Java.