ThS. ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN

ThS. ĐOÀN THỊ TỐ UYÊN
Ngày đăng: 26/06/2023 14:39:00:PM | 44
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Bí thư Liên chi đoàn Khoa

  Chuyên ngành: Kĩ thuật dân dụng và kĩ thuật môi trường

  Email:  uyendtt@hcmunre.edu.vn

  Nơi đào tạo: Đại học Yamaguchi, Nhật Bản

  Học phần giảng dạy: Viễn thám cơ bản, Viễn thám ứng dụng, Xử lý ảnh.

  Sách, giáo trình, công trình: Có 6 bài báo khoa học, trong đó có 2 bài báo đăng trong tạp chí quốc tế, 4 bài báo đăng trong tạp chí và hội thảo trong nước