TS. DƯƠNG THỊ THÚY NGA

TS. DƯƠNG THỊ THÚY NGA
Ngày đăng: 26/06/2023 14:20:00:PM | 74
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Trưởng khoa

                 Trưởng Bộ môn Tin học Tài nguyên Môi trường

  Email: dttnga_cntt@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

  Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Hệ hỗ trợ ra quyết định, khai phá dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo.

  Sách, giáo trình, công trình:  Chủ nhiệm và tham gia 24 đề tài các cấp, đã đăng tải được 12 bài báo khoa học trong đó có 4 bài trên các tạp chí quốc tế (Scopus, ISI)