TS. BÁO VĂN TUY

TS. BÁO VĂN TUY
Ngày đăng: 26/06/2023 14:26:00:PM | 36
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: bvtuy@hcmunre.edu.vn

  Chuyên ngành: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường

  Nơi đào tạo: Viện Môi Trường và Tài Nguyên - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh

  Học phần giảng dạy: Hệ thống thông tin địa lý  (GIS), Phân tích không gian, Thống kê không gian, Cơ sở dữ liệu không gian, Kỹ năng mềm.

  Sách, giáo trình, công trình: Tham gia 18 đề tài NCKH, Tác giả và đồng tác giả của 30 công bố khoa học gồm sách, bài báo khoa học trong nước và quốc tế