ThS. HÀ THANH VÂN

ThS. HÀ THANH VÂN
Ngày đăng: 26/06/2023 14:27:00:PM | 32
 Mục lục bài viết

  Chức vụ: Giảng viên

  Email: van.ht@hcmunre.edu.vn 

  Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám và GIS

  Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia HCM

  Học phần giảng dạy: Bản đồ chuyên đề, GIS

  Sách, giáo trình, công trình:Chủ nhiệm 1 đề tài NCKH cấp cơ sở.