PGS.TS. VŨ XUÂN CƯỜNG

PGS.TS. VŨ XUÂN CƯỜNG
Ngày đăng: 26/06/2023 14:19:00:PM | 76
 Mục lục bài viết

    Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhà trường

    Email: vxcuong@hcmunre.edu.vn

    Chuyên ngành: Địa tin học

    Học phần giảng dạy: Hệ thống thông tin địa lý

    Sách, giáo trình, công trình: 02 sách tham khảo và nhiều bài báo trên các tạp chí Khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước.