ThS. TRẦN THỊ HỒNG TƯỜNG

ThS. TRẦN THỊ HỒNG TƯỜNG
Ngày đăng: 26/06/2023 14:38:00:PM | 37
 Mục lục bài viết

    Chức vụ: Giảng viên

    Email: tthtuong@hcmunre.edu.vn

    Chuyên ngành: Tin học

    Nơi đào tạo: Đại học Bách Khoa - Đại học QGTPHCM

    Học phần giảng dạy: Cơ sở dữ liệu đại cương, Lập trình căn bản, GIS đại cương.