ThS. NGÔ TÂN KHAI

ThS. NGÔ TÂN KHAI
Ngày đăng: 26/06/2023 14:36:00:PM | 39
 Mục lục bài viết

    Chức vụ: Giảng viên

    Email: ntkhai@hcmunre.edu.vn

    Chuyên ngành: Khoa học máy tính

    Nơi đào tạo: Đại học Khoa học Tự nhiên-ĐHQG HCM, Đại học Quốc tế Hồng Bàng

    Học phần giảng dạy: Lập trình căn bản; Kỹ thuật lập trình;Cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Lập trình giao diện;Java; Thiết kế web; Lập trình web; Lý thuyết đồ thị; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ tri thức; Cơ sở dữ liệu; Phân tích thiết kế hệ thống