Tuyển Sinh

HCMUNRE - Cùng bạn vun đắp tương lai
07/2024

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 2 năm 2024

Tuyển sinh THẠC SĨ - TIẾN SĨ
01/2024

Đề án tuyển sinh đại học 2024

Tuyển sinh ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
01/2024

Tổng quan Tuyển sinh liên thông đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2024

Tuyển sinh ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VỪA LÀM VỪA HỌC
06/2023

Giới thiệu đào tạo sau đại học

Tuyển sinh THẠC SĨ - TIẾN SĨ

Đào Tạo

Đào tạo công dân toàn cầu, hành động vì sự phát triển bền vững

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khơi nguồn khát vọng xanh, Hành động vì sự phát triển bền vững

Hoạt động đoàn thể

Kế sức mạnh, Nối thành công