Giới thiệu đào tạo sau đại học

Giới thiệu đào tạo sau đại học
Ngày đăng: 07/06/2023 09:22:00:AM | 710
 Mục lục bài viết

  GIỚI THIỆU TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

   

  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN XÉT TUYỂN ONLINE HOTLINE 028.3991.3418

   

  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia theo bộ tiêu chuẩn mới, nằm trong hệ thống đại học công lập của Việt Nam, trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở trình độ đại học, sau đại học,… từ trung ương, địa phương, doanh nghiệp.

  Chú trọng phát triển đào tạo sau đại học là chiến lược phát triển của Trường nhằm đào tạo đội ngũ chuyên gia, các nhà khoa học đóng vai trò quan trọng vào quá trình nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ, đóng góp tăng trưởng nguồn tài nguyên tri thức - tăng cường tiềm lực phát triển kinh tế và xã hội cho đất nước. Các chương trình đào tạo sau đại học của Trường không chỉ ổn định về đào tạo chuyên ngành mà còn được đổi mới về nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, đặc biệt theo định hướng gắn kết đào tạo với nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa chương trình, phương thức đào tạo. Nhận được sứ mệnh đó, từ năm 2018, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh bắt đầu đào tạo cao học với hai ngành là Quản lý Đất đai và Kỹ thuật Môi trường. Đến nay, Nhà trường đã mở rộng quy mô đào tạo cao học với 05 ngành, cụ thể: Quản lý tài nguyên môi trường, Trắc địa bản đồ, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thông tin, Quản lý đất đai với 660 học viên.

  STT

  Ngành đào tạo

  Mã ngành

  1

  Quản lý đất đai

  8850103

  2

  Kỹ thuật môi trường

  8520320

  3

  Quản lý tài nguyên và môi trường

  8850101

  4

  Công nghệ thông tin

  8480201

  5

  Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

  8520503

  Thời gian học dao động từ 1,5 đến 2 năm tùy theo chương trình đại học của học viên, trong đó học viên phải trải qua các môn học cũng như bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp.