THÔNG BÁO V/V MỞ RỘNG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH (PT3) NĂM 2024

THÔNG BÁO V/V MỞ RỘNG THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐỢT 1 ĐẠI HỌC CHÍNH QUY THEO KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CỦA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH (PT3) NĂM 2024
Ngày đăng: 27/05/2024 21:53:00:PM | 182
 Mục lục bài viết

    Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh thông báo mở rộng thời gian đăng ký xét tuyển Đợt 1 đại học chính quy năm 2024 căn cứ kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐGNL ĐHQG TP.HCM) năm 2024.

    - Thời gian mở rộng nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 20/6/2024 ( trừ Thứ 7, Chủ nhật)

    Click vào đây để xem toàn văn thông báo