Tin Tức - Sự Kiện

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.
28/04/2020

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020.

Thông báo về việc triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19
13/04/2020

Thông báo về việc triển khai thực hiện giảng dạy trực tuyến trong thời gian dịch Covid-19

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại TĐH TNMT TP. HCM cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020
13/04/2020

Thông báo về việc triển khai phương pháp giảng dạy trực tuyến tại TĐH TNMT TP. HCM cho các học phần học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thông báo (số 8) về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COvid-19 và một số biện pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường
27/03/2020

Thông báo (số 8) về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COvid-19 và một số biện pháp để đảm bảo kế hoạch đào tạo của Nhà trường

Thông báo về việc tiếp tục tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số biện pháp để đảm bảo Kế hoạch đào tạo của Nhà trường
12/03/2020

Thông báo về việc tiếp tục tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và một số biện pháp để đảm bảo Kế hoạch đào tạo của Nhà trường

BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC CÓ TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054 XUẤT PHÁT TỪ VƯƠNG QUỐC ANH VỀ ĐẾN HÀ NỘI
11/03/2020

BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC CÓ TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054 XUẤT PHÁT TỪ VƯƠNG QUỐC ANH VỀ ĐẾN HÀ NỘI

THÔNG BÁO KHẨN BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG JOPWJ ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054
10/03/2020

THÔNG BÁO KHẨN BÁO CÁO DANH SÁCH CCVC, NLĐ VÀ HVSV ĐI TRONG CHUYẾN BAY HOẶC TIẾP XÚC VỚI CÁC TRƯỜNG JOPWJ ĐI TRÊN CHUYẾN BAY VN0054

Thông báo về việc tiếp tục tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19
05/03/2020

Thông báo về việc tiếp tục tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc tiêp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
05/03/2020

Thông báo về việc tiêp tục nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19
28/02/2020

Thông báo về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học do dịch bệnh Covid-19

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHUN THUỐC DIỆT KHUẨN LẦN THỨ 1, NGÀY 15-02-2020 TẠI TRỤ SỞ
17/02/2020

BÁO CÁO CÔNG TÁC PHUN THUỐC DIỆT KHUẨN LẦN THỨ 1, NGÀY 15-02-2020 TẠI TRỤ SỞ

THÔNG BÁO (SỐ 4) VV KÉO DÀI THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH COVID-19
17/02/2020

THÔNG BÁO (SỐ 4) VV KÉO DÀI THỜI GIAN TẠM NGHỈ HỌC DO DỊCH BỆNH COVID-19