Cập nhập: Dấu mốc mới của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trên Nature Index

Cập nhập: Dấu mốc mới của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trên Nature Index
Ngày đăng: 22/09/2023 10:29:00:AM | 89
 Mục lục bài viết

  Cập nhập: Dấu mốc mới của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh trên Nature Index

  Theo bng xếp hng Nature Index mi cp nht, thi đim hin ti, trường Đại hc Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đứng v trí th 5/35 cơ s đào to đại hc ca Vit Nam được xếp hng. Đặc bit, trong lĩnh vc Hoá hc, hin ti HCMUNRE v trí s #1.

  Thông tin tra cứu tại:

  https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/chemistry/countries-Vietnam/academic?mibextid=Zxz2cZ&fbclid=IwAR129Q1UwQwcIKjXw7EWdtiJWA1ZilOwLB-G1HDmd5I7t7ma61UUdrpPj5s

  https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/all/countries-Vietnam/academic?mibextid=Zxz2cZ&fbclid=IwAR129Q1UwQwcIKjXw7EWdtiJWA1ZilOwLB-G1HDmd5I7t7ma61UUdrpPj5s

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật