Hội thảo “Nâng cao NCKH phục vụ cộng đồng, đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM”

Hội thảo “Nâng cao NCKH phục vụ cộng đồng, đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM”
Ngày đăng: 18/09/2023 11:11:00:AM | 74
 Mục lục bài viết

  Ngày 15/9/2023, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức Hội thảo Đảm bảo chất lượng giáo dục với chủ đề “Nâng cao NCKH phục vụ cộng đồng, đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM”

  (Toàn cảnh Hội thảo)

  Tham dự và điều hành Hội thảo: PGS.TS. Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng và PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm- Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Thành viên mạng lưới Đảm bảo chất lượng của Trường; Trưởng và Thư ký các nhóm chuyên trách tự đánh giá cơ sở giáo dục; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

  Hội thảo còn có sự tham dự và trình bày tham luận của TS. Võ Đại Nhật- Trưởng phòng Khảo thí, ĐBCL - Trường Đại học Bách khoa TP.HCM (ĐHQQ-HCM).

  (PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm – Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu khai mạcHội thảo)

  Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Lê Hoàng Nghiêm nhấn mạnh: “Trong thời gian qua, vấn đề trọng tâm của Nhà trường là Kiểm định trường. Lãnh đạo Nhà trường luôn xác định "Chất lượng" là yếu tố hạt nhân, sống còn của trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM”. Thầy Lê Hoàng Nghiêm cũng mong rằng qua Hội thảo ngày hôm nay sẽ giúp các đơn vị có thể nhận diện được hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng hiện nay của nhà trường và có thể định hướng, xác định nhiệm vụ để tập trung nguồn lực, thời gian sau này để nâng cao chất lượng công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và học tập trong trường. Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe 8 bài tham luận liên quan đến các nội dung trọng tâm của công tác đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học.

  ThS. Lê Thị Phụng - Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục trình bày tại Hội thảo

  TS. Trần Thanh Tâm - Phó trưởng phòng KHCN&QHĐN trình bày tham luận tại Hội thảo

  ThS. Lê Văn Phùng -

  Trưởng phòng Công tác Sinh viên trình bày tham luận tại Hội thảo

  TS. Võ Đại Nhật - Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL trường Đại học Bách khoa ĐHQG TPHCM trình bày tham luận tại Hội thảo

  ThS. Lê Thị Phụng - Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục trình bày tại Hội thảo

  ThS. Trần Thị Lệ Hoa - Phó Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng và Thanh tra Giáo dục trình bày tại Hội thảo

  Các đại biểu cũng đã thảo luận làm rõ hơn những yêu cầu cần thiết nhằm mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng của công tác đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

  (PGS.TS Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Nhà trường kết luận Hội nghị)

  Kết luận Hội thảo, PGS.TS Huỳnh Quyền- Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định "Kiểm định và Đảm bảo chất lượng giáo dục" đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các trường đại học, trong đó có trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, với mục tiêu tự khẳng định vai trò và vị thế cạnh tranh của mình với các cơ sở đào tạo khác; đồng thời, đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng để HCMUNRE chứng minh trước xã hội về năng lực và hiệu quả đào tạo. Thầy Hiệu trưởng một lẩn nữa khẳng định "đảm bảo chất lượng là hoạt động thường xuyên, liên tục", nếu chúng ta giữ chất lượng như cũ là chúng ta đã lạc hậu, vì vậy, cần phải cải thiện chất lượng theo thời gian và đó là mục tiêu quan trọng của Nhà trường.

  (Các đại biểu chụp hình lưu niệm)

  Trung tâm Thông tin-Thư viện

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật