Thông váo V/v công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023

Thông váo V/v công khai kết quả xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023
Ngày đăng: 08/01/2024 16:35:00:PM | 161
 Mục lục bài viết

  Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2023 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã họp, thảo luận hồ sơ và đã đồng ý bổ nhiệm chức danh phó giáo sư đối với Tiến sĩ Nguyễn Lữ Phương, Phó Trưởng khoa Môi trường.

  Click vào đây để xem toàn văn thông báo

   


   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật