Tham gia chương trình TRIỆU BƯỚC CHÂN MỘT TẤM LÒNG do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức

Tham gia chương trình TRIỆU BƯỚC CHÂN MỘT TẤM LÒNG do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức
Ngày đăng: 15/01/2024 21:26:00:PM | 110
 Mục lục bài viết

    Công đoàn cơ sở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đồng hành cùng Công đoàn Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia chương trình TRIỆU BƯỚC CHÂN MỘT TẤM LÒNG do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức.

     

    Bài viết liên quan
    Bài viết nổi bật