TH 2015

TH 2015
Ngày đăng: 29/01/2024 03:26:00:AM | 43
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2015

  Ngày thi

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  7/6/2015
  Kết quả thi Tin học ngày 7/6/2015
  Xem chi tiết >>
  14/6/2015

  Kết quả thi tin học ngày 14/6/2015

  Xem chi tiết >>

  16/08/2015

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DUNG NGÀY 16/08/2015

  Xem chi tiết >>
  06/09/2015

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH - CƠ SỞ 2 ngày 06/09/2015

  Xem chi tiết >>
  25/10/2015

  KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC B NGÀY 25/10/2015

  Xem chi tiết >>
      Xem chi tiết >>
  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra