TH 2023

TH 2023
Ngày đăng: 11/09/2023 10:45:00:AM | 87
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2023

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  03,04-04-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG NHẬN UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 03,04-04-2023

  Xem chi tiết >>

  18-04-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CB NGÀY 18-04-2023

  Xem chi tiết >>

   

  17-05-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 17-05-2023

  Xem chi tiết >>

  04 tháng 7 năm 2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTTCB ngày 04 tháng 7 năm 2023

  Xem chi tiết >>

  31-7-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTTCB NGÀY 31-7-2023

  Xem chi tiết >>

  04-08-2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTTCB THI NGÀY 04-08-2023

  Xem chi tiết >>

  29/08/2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CC UDCNTT CB NGÀY 29-8-23

  Xem chi tiết >>

  05/10/2023

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 05-10-2023

  Xem chi tiết >>

  24/11/2023

  THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 24-11-2023

  Xem chi tiết >>

  21/12/2023

  KẾT QUẢ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 21-12-2023

  Xem chi tiết >>

   

   

  Bài viết liên quan
  Bài viết nổi bật
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH THÍ SINH DỰ THI CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NGÀY 10, 11/07/2024
  THÔNG BÁO Về việc: Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 07 NĂM 2024
  Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra
  THÔNG BÁO LỊCH THI CẤP CHỨNG NHẬN TIẾNG ANH
  Thông báo lịch thi cấp chứng nhận Tiếng Anh chuẩn đầu ra (dạng thức Toeic 450+)
  THÔNG BÁO SỐ BÁO DANH
  Thông báo số báo danh, phòng thi và giờ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản NGÀY 31/05/2024
  THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024
  TỔNG KHAI GIẢNG THÁNG 06 NĂM 2024 Về việc triển khai kế hoạch giảng dạy và học Ứng dụng Công nghệ Thông tin cơ bản và Tiếng Anh (dạng thức Toeic 450+) đáp ứng chuẩn đầu ra