TH 2017

TH 2017
Ngày đăng: 11/09/2023 10:37:00:AM | 53
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2017

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  04-01-2017

  Kết quả kiểm tra Tin học ứng dụng trình độ B ngày 04-01-2017

   Xem chi tiết >>

   

  30,31-03-2017

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIN HỌC B NGÀY 30,31-03-2017

  Xem chi tiết >>

  02-04-2017

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIN HỌC B NGÀY 02-04-2017

    Xem chi tiết >>

   

  27, 28-04-2017

  KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ngày 27, 28-04-2017

   Xem chi tiết >>

  09-07-2017

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 09-07-2017

  Xem chi tiết >>

  25/05/2017

  KẾT QUẢ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN ngày 27, 28-04-2017

  Xem chi tiết >>
  16/05/2017

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIN HỌC B NGÀY 30,31-03-2017

  Xem chi tiết >>
  16/05/2017

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN TIN HỌC B NGÀY 02-04-2017

  Xem chi tiết >>
  20/02/2017

  Kết quả kiểm tra Tin học ứng dụng trình độ B ngày 04-01-2017

  Xem chi tiết >>