TH 2016

TH 2016
Ngày đăng: 11/09/2023 10:31:00:AM | 21
 Mục lục bài viết

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2016

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  09/01/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC NGÀY 09/01/2016

   Xem chi tiết >>
  10/04/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC B NGÀY 10/04/2016

   Xem chi tiết >>

  22/5/2016

  KẾT QUẢ KIỂM TRA CHỨNG CHỈ TIN HỌC B NGÀY 22/05/2016

  Click vào đây để xem thông tin chi tiết

  05-06-2016

  Kết quả kiểm tra Tin học ứng dụng - trình độ B ngày 05-06-2016

   Xem chi tiết >>

  07/09/2016


  KẾT QUẢ KIỂM TRA TIN HỌC ỨNG DỤNG TRÌNH ĐỘ B ngày 07-08-2016
  Xem chi tiết >>

  02-10-2016

  Kết quả kiểm tra Tin học ứng dụng - Trình độ B ngày 02-10-2016

    Xem chi tiết >>

  04-12-2016

  Kết quả kiểm tra Tin học ứng dụng - trình độ B ngày 04-12-2016

   

   Xem chi tiết >>

  11-12-2016 ( Cơ sở 2)

  Kết quả kiểm tra Tin học ứng dụng trình độ B ngày 11-12-2016 ( Cơ sở 2)

   

  Xem chi tiết >>