TH 2020

TH 2020
Ngày đăng: 11/09/2023 10:44:00:AM | 18
 Mục lục bài viết

   

  KẾT QUẢ THI TIN HỌC NĂM 2020

  Ngày

  Tiêu đề

  Xem chi tiết

  08-01-2020

  Kết quả kiểm tra Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 08-01-2020

  Xem chi tiết >>

  21/07/2020

  Kết quả thi Ứng dụng CNTT cơ bản ngày 20, 21/07/2020

  Xem chi tiết >>

  17-08-2020

  Kết quả thi UDCNTT CB ngày 17-08-2020

  Xem chi tiết >>

  25-09-2020

  KẾT QUẢ THI UDCNTT CƠ BẢN NGÀY 25-09-2020

  Xem chi tiết >>

  16,17-11-2020

  Kết quả thi UDCNTT cơ bản ngày 16,17-11-2020

  Xem chi tiết >>

  18-12-2020

  Kết quả thi UDCNTT cơ bàn, nâng cao ngày 18-12-2020

  Xem chi tiết >>